KWB Geel Sint-Amands bewaart de persoonsgegevens ( naam, adres, leeftijd, e-mail

en telefoonnummer) van haar leden, bestuursleden en geïnteresseerde deelnemers

aan activiteiten nadat ze deze vrijwillig van haar leden ontvangen heeft bij het

afsluiten van een lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit. Deze gegevens

worden opgeslagen in een beveiligd bestand en worden uitsluitend aangewend voor

communicatie over KWB-activiteiten. KWB Geel Sint-Amands verklaart hiermee de

Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van de persoonsgegevens na

te leven. Indien u zich wenst uit te schrijven uit ons KWB-bestand kan u dit melden

aan de secretaris van KWB Geel Sint-Amands : rik.waer@skynet.be.

contact:

Belmans Rudy

Brukel 6

2440 Geel

rudybelmans@telenet.be